Need Help ?
Call: +977- 087680005

समाचार बिस्तारमा

Student ID भर्ने सम्वन्धमा

 गत वर्ष झै यस वर्ष पनि सम्पुर्ण विद्यालयहरुले Student ID  यही चैत्र मसान्त भित्र भरी जिशिकामा वुझाउनु पर्ने छ । यो सफ्टवयर श्रोतव्यक्ति वा जिशिका वाट लिन सकिने छ ।